Ιδιαζόντως

πραγματικά.

Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία

῾Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, Περίβλεπτος Μυστρᾶ (14ος αἰ.).

Advertisements

Κυριακή, 24 Δεκέμβριος , 2017 Posted by | ορθοδοξία | | Σχολιάστε

Καλά Χριστούγεννα και Καλή Λευτεριά

Σάββατο, 24 Δεκέμβριος , 2016 Posted by | Eλλάς, τέχνη, ΓΠΠ, εθνικά, ιστορικά, ορθοδοξία | , | Σχολιάστε

Καλά Χριστού-γεννα!

Το είδα στον Θεόδοτο.

Δεν νομίζω πως θα μπορούσα να πω κάτι καλλίτερο.

 

Τρίτη, 24 Δεκέμβριος , 2013 Posted by | τέχνη, μεταφυσική | , | Σχολιάστε

ἀνέτειλε τὸ φῶς, καὶ τὴν οἰκουμένην πᾶσαν ἐφώτισε

Υπέροχο Ρώσσικο φιλμάκι.

Το είδα στον misha

Παρασκευή, 25 Δεκέμβριος , 2009 Posted by | τέχνη, επικαιρότητα, μεταφυσική, ορθοδοξία | | 5 Σχόλια

Καλά Χριστούγεννα, χριστιανοί!

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ

(ΚΟΤΥΩΡΩΝ ΠΟΝΤΟΥ)

Άναρχος Θεός καταβέβηκεν,
και εν τη Παρθένω κατώκησεν.
Έρουρεμ, έρουρεμ
έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Δέσποινα!

Βασιλεύς των όλων και Κύριος
ήρθε τον Αδάμ αναπλάσασθαι.
Έρουρεμ, έρουρεμ
έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Άχραντε!

Γηγενείς σκιρτάτε και χαίρεσθε,
τάξεις των αγγέλων ευφραίνεσθε.
Έρουρεμ, έρουρεμ
έρου έρου έρουρεμ, Χαίρε Δέσποινα!

Δέξου Βηθλεέμ τον Δεσπότην σου,
Βασιλέα πάντων και Κύριον
Έρουρεμ, έρουρεμ,
έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Άχραντε!

Εξ Ανατολών Μάγοι έρχονται,
δώρα προσκομίζοντες άξια.
Έρουρεμ, έρουρεμ
έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Άχραντε!

Πέμπτη, 24 Δεκέμβριος , 2009 Posted by | Eλλάς, τέχνη, επικαιρότητα, εθνικά, ορθοδοξία | , , | 3 Σχόλια