Ιδιαζόντως

πραγματικά.

Ε, ρε μεγαλεία ο Δήμαρχος Ψινάκης!

27/8 – 31/8

Παγκόσμιο Συνέδριο Τεκτόνων

στον Μαραθώνα Ατιικής

ΠΗΓΗ

*

 

Που είσαι καϋμένε Κυναίγειρε,

να σηκωθής απ’ τον τάφο σου…

…να κυνηγήσης τις μαγαρισιές…

 

*

 

«Πάρε ένα σβώλο Μήτρο

και διώξε εκείνα τα ΣΚΥΛΙΑ που μου χαλούν το φύτρο.»

(Αριστοτέλης Βαλαωρίτης)

LIVE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΠ’ ΤΗΝ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ,

ΕΔΩ

Τετάρτη, 27 Αυγούστου , 2014 Posted by | Eλλάς, άλλα κόλπα, επικαιρότητα, εθνικά θέματα | , , | 1 σχόλιο

Ωραία μασωνική χειραψία

tromaktiko

Έχω την απορία, γιατί το κάνουν έτσι επιδεικτικά;

Τι θέλουν να μας πουν;

—————————————————————————————————————————

Πριν από λίγες μέρες, ο αγαπητός Αδερφός του «πρωθυπουργού» μας, Σιμόν Πέρες, απέδωσε προσωπικά φόρο τιμής, στην κηδεία του επικεφαλής ραβίνου των Σεφαραδιτών του Ισραήλ, Ovadiah Yosef, ο οποίος έχει δηλώσει επανειλημμένως πως:

«Τα Γκοίμ γεννήθηκαν μόνο για να μας υπηρετούν. Χωρίς αυτό, δεν έχουν καμία θέση στον κόσμο. Μόνο για να υπηρετούν το λαό του Ισραήλ».

«Γιατί χρειάζονται οι μη- Εβραίοι; Χρειάζονται για να δουλεύουν, για να τραβούν το άροτρο, να θερίζουν και εμείς θα καθόμαστε σαν αφέντες και θα τρώμε».

———————————————————————————————————————————

Η Χρυσή Αυγή είναι οι φασίστες και οι ρατσιστές…

ΟΥΓΚ!

images

Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου , 2013 Posted by | πολιτική, γεωπολιτική, επικαιρότητα | , , , | Σχολιάστε

Πουλλάααααακια μου!

(Αποσπάσματα από την απάντηση του Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ, στα εξώδικα που τού απέστειλαν το «Τεκτονικό Ίδρυμα» και η «Μεγάλη Στοά της Ελλάδας»)

Το επίσημο έμβλημα της θεοσοφικής εταιρίας. Ουροβόρος όφις, με Άστρο του Δαυίδ και Σβάστικα.

«[…]  αναφέρομαι εκτός των άλλων στο εντός της Στοάς κυκλοφορηθέν βιβλίο: «Επτά τεκτονικαί ομιλίαι εις 18ον» του επί 30 ολόκληρα χρόνια Διευθυντού του τεκτονικού περιοδικού «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» και του Θεοσοφικού περιοδικού «ΙΛΙΣΟΣ» Κωστή Μελισσαρόπουλου «Η έννοια του Μ.·.Α.·. του Συμπ.·.».


Ουροβόρος όφις, με Γνώμονα και Διαβήτη, σήμα κατατεθέν της Μασωνίας και Άστρο του Δαυίδ.

Ο Κ. Μελισσαρόπουλος κατέχων τον «ύψιστον» 33ο βαθμό του Τεκτονισμού γράφει προεισαγωγικά: «Ο Συμβολικός Τεκτονισμός τηρεί σκόπιμο αοριστία σχετικώς με την έννοια και την φύσι του Μεγάλου Αρχιτέκτονος του Σύμπαντος. Ευθύς εξ αρχής από του Α’ βαθμού διακηρύσσει ότι αφήνει εις έκαστον την ελευθερία των δοξασιών του και ουδέν θέτει όριον εν τη αναζητήσει της Αληθείας.

Αναγνωρίζει όμως και διακηρύττει την ύπαρξι του Θεού, τον οποίο δεν καθορίζει, αλλ’ ονομάζει «Μέγαν Αρχιτέκτονα του Σύμπαντος», συνοψίζων τα προς Αυτόν καθήκοντα εις το «Σέβας». Εάν επιστήσωμεν την προσοχήν μας εις την έννοιαν της λέξεως «Αρχιτέκτων», ίσως παρατηρήσωμεν ότι οι αρχιτέκτονες δεν δημιουργούν εκ του μη όντος, αλλά χρησιμοποιούν υπάρχοντα υλικά, διευθετούντες αυτά συμφώνως προς σχέδιον το οποίον έχουν καταρτίσει.

Ο Συμβολικός Τεκτονισμός, τηρεί σκόπιμον αοριστίαν σχετικώς με την έννοιαν και την φύσιν του Μεγάλου ‘Αρχιτεκτονος του Σύμπαντος… Εν τούτοις πλην των επισήμων Τυπικών, υπάρχει και «η πλήρης παράδοσις του Γ Βαθμοῦ», η οποία αναφέρει πολλά και περίεργα. Είμαι υποχρεωμένος γράφει ο Κ. Μελισσαρόπουλος, «να τα υπενθυμίσω σ’ εκείνους οι οποίοι τα γνωρίζουν και να τα εκθέσω σ’ εκείνους οι οποίοι τυχόν τα αγνοούν. Και θα προσπαθήσω να δώσω την ερμηνείαν των.

Αναφέρει, λοιπόν, η πλήρης παράδοσις του Γ’ βαθμού ότι ο άγγελος του φωτός Εβλίς, (*ο Εωσφόρος) το Πνεύμα του Πυρός, ηράσθη της Εύας, ήτις ενέδωσεν εις τον έρωτά του και ούτω εγεννήθη ο Κάϊν, απείρως υπέρτερος του Άβελ.

Ότι ο Θεός Αδωνάϊ, ( *ο αληθής Τρισυπόστατος Θεός) φθονών τον Κάϊν δια το πνεύμα όπερ μετέδωσεν εις αυτόν ο άγγελος του φωτός Εβλίς ( **ωωω! τόσο πολύ «πνεύμα» είχε αυτός ο Κάιν, που τον «εφθόνησε» κι ο ίδιος ο Θεός!!!) , εξώρισε τον Αδάμ και την Εύαν εκ της Εδέμ. Ότι ο ζηλότυπος ούτος θεός είχε ζυμώσει ιλύν δια να πλάση τον Αδάμ και του είχε δώσει ψυχήν δουλικήν.

Εφοβείτο (**ω, μον ντιέ! και τον «εφοβείτω» από πάνω! ουαί, βαβαί, παπαί!) δε την ελευθέραν και ανεξάρτητον ψυχήν του Κάϊν. Ότι ο Κάϊν, εξωργισθείς εκ της αδικίας του Αδωνάϊ, θανάτωσε τον Άβελ, ο δε Αδωνάϊ, ο θεός όστις έμελλε να πνίξη τόσας χιλιάδας ανθρώπων εις τα ύδατα του κατακλυσμού, εχαρακτήρισε τον φόνον του Άβελ ως έγκλημα ασυγχώρητον.

Ότι ο αμνησίκακος απόγονος του Κάϊν, Χιράμ (**θεμελιωτής του ελευθεροτεκτονισμού και «πατέρας» των ελευθεροτεκτόνων, κατά πως λένε οι ίδιοι), υιός των Πνευμάτων του Πυρός, καταβάλλει όλην του την μεγαλοφυΐαν και ενεργητικότητα προς οικοδόμησιν του Ναού, τον οποίον η υπερηφάνεια του Σολομώντος ανεγείρει εις τον αμείλικτον(!) θεόν Αδωνάϊ, του οποίου το μίσος(!!) καταδιώκει από αιώνων το γένος του Κάϊν.

Ότι μετά την καταστροφήν της χαλκίνης θαλάσσης, ο Χιράμ άγεται υπό του προγόνου του Τουβαλκάϊν, εν μέσω του πυρός, εις το κέντρον της γης, εν τη ψυχή του κόσμου, εις το Βασίλειον του Εβλίς (*Εωσφόρου) και του Κάϊν, εκεί όπου παύει η τυραννία του φθονερού Αδωνάϊ και γεύονται των καρπών του δένδρου της Επιστήμης.

Ο Χιράμ εισάγεται εις το άδυτον του πυρός και ο Τουβαλκάϊν του εξηγεί τας αδυναμίας και τα ταπεινά πάθη(!) του θεού Αδωνάϊ, του μισούντος(!!) το πλάσμα του και καταδικάσαντος αυτό να αποθνήσκη, όπως εκδικηθή(!!!) δια τα ευεργετήματα, τα οποία τα πνεύματα του Πυρός του επεδαψίλευσαν. Τέλος, ο Τουβαλκάϊν προφητεύει την επικράτησιν των απογόνων του Χιράμ, οίτινες θα καθιερώσουν καθ’ όλην την γην την λατρείαν του Πυρός, καταρρίπτοντες την τυρρανίαν του Αδωνάϊ».

[…]  τα Λάντμαρκς που είναι οι 25 Θεμελιώδεις Διατάξεις, νόμοι η αρχαί, της θρησκείας του Τεκτονισμού-Μασονίας, που όπως δια μακρών αναπτύσσεται στο «Τεκτονικόν Δελτίον» (επίσημο όργανο της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, τεύχος υπ’ αριθ. 74-75 Ιουλ-Αυγ-Σέπτ.-Οκτωβ. 1967, σελ. 281-289), είναι το δογματικό στήριγμα της μασονικής θρησκείας και γι’ αυτό «ουδεμία ανθρωπίνη δύναμις δύναται να τα θίξη η τροποποίηση… Ο,τι υπήρξαν προ αιώνων, θα απομείνωσι δια παντός και θα εξακολουθούν να ισχύωσιν, εφ’ όσον εξακολουθεί να υφίσταται και ο Ελεύθερος Τεκτονισμός»!

[…]  Το υπ’ αριθμ. 3 Landmark είναι, για τον λόγο αυτό, το κλειδί για την πλήρη αποκάλυψη του μυστικού της Μασονίας, ορίζοντας τα εξής:

«Η παράδοσις του 3ου. Δεν υπάρχει Τεκτονικός Τύπος εν τω οποίω να μη διδάσκονται τα κυριότερα σημεία της παραδόσεως ταύτης. Άλλωστε, οιοσδήποτε τύπος, ο οποίος θα παρέλειπεν η θα ετροποποίει την παράδοσιν ταύτην, θα έπαυε να λέγεται Ελευθεροτεκτονικός»!

[…]  γιατί μέχρι σήμερα δεν έχουν τολμήσει να διαψεύσουν ούτε μία γραμμή από την μνημειώδη δημοσιογραφική έρευνα του δημοσιογράφου Κ. Τσαρούχα που προλογίζει ο Πρύτανις της ελληνικής Δημοσιογραφίας Σεραφείμ Φυντανίδης.

[…]  Τι έχει να πει η «Μ.Στοά» στην αποκάλυψη του Κ. Τσαρούχα ότι ενεργεί ως παράρτημα της Μπεν Μπερίθ (Μεγάλης Δρυός) της Ουάσιγκτον βασικού πυλώνα του Διεθνούς Σιωνισμού; »

·

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παρενθέσεις με ένα * είναι προφανώς διευκρινήσεις του Πατρός Σεραφείμ. Αυτές με τα δυο **, χρώματος μπλε,  είναι «σχόλια» της αφεντομουτσουνάρας μου. 😉

·

~ ♥ ~

Βρε καμαριερούλες, με τις ποδίτσες σας,

τι στο καλό σας ήρθε να τα βάζετε με τα σίδερα;

Αυτός έχει πραγματικό ΠΝΕΥΜΑ

κι όχι γιαλατζί σαν του Χιράμ.

Τι καταλάβατε τώρα;

Σας ξεμπρόστιασε

κι ησυχάσατε.

ΕΝΑΣ, ΑΛΛΑ ΛΕΩΝ!

(…και με στριφτή μουστάκα σαν του Καραϊσκάκη.)

(…χιχιχι…)

Ο Μιχαλάκης ξηγάει τ' όνειρο στον "αρχι-τέκτονα"

·

Για να μην έχετε να λέτε, πάρτε κι έναν Απόλλωνα!

·

Πέμπτη, 14 Ιουλίου , 2011 Posted by | Eλλάς, άλλα κόλπα, εθνικά θέματα, μεταφυσική, ορθοδοξία | , , , , , , | Σχολιάστε