Ιδιαζόντως

πραγματικά.

Το Άγιον Όρος μίλησε! Αρχηγού παρόντος πάσα αρχή παυσάτω.

*

«Ἐμεῖς ὡς ἀγωνιῶντες ὀρθόδοξοι χριστιανοί, ἁγιορεῖτες μοναχοὶ καὶ ἱερεῖς, θέλοντας νὰ συνεισφέρουμε σὲ τοῦτες τὶς κρίσιμες στιγμές τὸ δίλεπτο τῆς πτωχῆς χήρας τοῦ Εὐαγγελίου, καταχωροῦμε τὶς ἀκόλουθες σκέψεις.

.
Βρισκόμαστε ὄντως ἐνώπιον ἱστορικότατης στιγμῆς. Φτάσαμε στὸ πλέον κομβικὸ σημείο γιὰ τὸ τόπο, τὸ ἔθνος, κυρίως ὅμως τὴ πνευματική μας ὀντότητα. Ἡ ἐπίθεση σὲ ὅλα τὰ μέτωπα τοῦ κοινωνικοῦ βίου εἶναι γνωστή, πλέον ὅμως παίρνει διαστάσεις κυριολεκτικὰ κατακλυσμιαῖες, τόσο σὲ ἀναισχυντία ὅσο καὶ ἀπροκάλυπτη τρομοκρατία. Οἱ μισθοφορικές δυνάμεις τοῦ δουλοπρεποῦς γραικυλισμοῦ, ἔχοντας χάσει καὶ τὸ τελευταίο ἴχνος σοβαροφάνειας, ὡς πειθήνια ὄργανα ποὺ εἶναι τῶν ΕΧΘΡΩΝ μας, βυσσοδομοῦν ἀσύστολα, κατατρομοκρατῶντας τοὺς ἀσθενεστέρους καὶ ὁλιγοψύχους, θέλοντας νὰ κερδίσουν τὴν πλέον πολύτιμη γι’ αὐτοὺς νίκη: τὴν παράδοση τῆς ΨΥΧΗΣ καὶ τῆς ἀξιοπρέπειάς μας γιὰ λίγα ίουδαϊκὰ ἀργύρια ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ.

Ὅμως: «Οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνον ζήσεται ἄνθρωπος»

Τὸ διακύβευμα δὲν εἶναι ἡ δραχμὴ ἢ τὸ εὐρώ, ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἢ ἡ ἀνεξάρτητη πορεία τῆς χώρας, εἶναι κάτι τὸ βαθύτερο.

Ἡ συμμετοχὴ τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἔχει ἀλλοιώσει περὶ τὸ 80% τῆς νομοθεσίας τῆς χώρας, (ὅπως ἔχει συμβεῖ ἐξάλλου καὶ σ’ ὅλες τὶς χῶρες μέλη τῆς Ε.Ε.) , πρὸς ὄφελος τῆς έπάρατης Νέας Εποχῆς. Ὅλα τὰ νομοθετήματα, κυρίως ὅμως αὐτὰ ποὺ πρόκειται νὰ ἔλθουν, ὡς σκοπὸ ἔχουν ὄχι ἁπλά τὴν ἄλωση καὶ τὸ ξεπούλημα τῆς πατρίδας μας, ἀλλὰ τὸν πλήρη ἀφανισμὸ τοῦ πλέον σημαντικοῦ χαρακτηριστικοῦ μας: τῆς ἐλεύθερης, ἀλύγιστης ἐνώπιον τῶν τυράννων, ὀρθόδοξης χριστιανικῆς ΨΥΧΗΣ.

Ἡ κρισιμότητα τῶν περιστάσεων καλεῖ νὰ μὴν ξεγελαστοῦμε ἀπὸ δευτερεύοντα ζητήματα ὅπως: ποιὸς κυβερνᾶ, ποιές οἱ απόψεις τοῦ κ.λπ. Ἡ παροῦσα ἱστορική στιγμὴ τοὺς ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΟΛΟΥΣ, δὲν τὴν καθορίζουν, ἁπλὰ καλοῦνται νὰ ἐκκινήσουν τὸ ξεδίπλωμά της. Ἡ ψυχὴ τῶν ὀρθοδόξων Ἑλλήνων, αὐτὴ μόνη, καλεῖται νὰ ἀναπτερωθεῖ καὶ νὰ ἀναλάβει τὰ ἡνία τοῦ ἀγῶνα, ἑνὸς ἀγῶνα ὄχι γιὰ συντάξεις καὶ μισθούς, ἀλλὰ γιὰ ἀναγέννηση καὶ λυτρωτικὴ ἀφύπνιση ἀπ’ τὸν θανατηφόρο λήθαργο τῆς ὄντως σκοτεινῆς Δύσης, τῆς ἀντίχριστης Δύσης.

Τὸ δημοψήφισμα ὀφείλει νὰ εἶναι ἡ ἀπαρχὴ ἑνὸς εὐγενικότερου καὶ ὑψηλότερου ἀγῶνα, ποὺ θὰ μπορέσει ἐπιτέλους νὰ γεννήσει νέους Μάρκους Εὐγενικούς, νέους ἥρωες τῆς πίστεως καὶ τῆς πατρίδας καὶ θὰ καταφέρει θανατηφόρο πλῆγμα στοὺς προσκυνημένους Βέκκους τοῦ ἀντίχριστου νεοεποχίτικου Οἰκουμενισμοῦ. Ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς ἔχοντας ἀπόλυτη πίστη στὸ σωτῆρα Χριστὸ γνωρίζει ὅτι :

Εἰ ὁ Θεὸς μεθ΄ ἡμῶν οὐδεὶς καθ’ ἡμῶν !»

  • Πρεσβύτερος Γεώργιος Ἀγγελακάκης
  • Γέρων Ἀλύπιος Καψαλιώτης
  • Μοναχὸς Ἐπιφάνιος Καψαλιώτης
  • Μοναχὸς Ἀββακοὺμ Καψαλιώτης

Ἅγιον Ὄρος 17/6/2015 εκ. Ημ.

ΠΗΓΗ

(σ.σ. Στο Άγιον Όρος έχουν το παλιό ημερολόγιο, με 13 μέρες διαφορά. Άρα η ημερομηνία με το καινούριο είναι 17+13= 30/6/2015)

*

 

    «Οι καιροί είναι πονηροί, αλλά οι Έλληνες, με πείρα και πάθη αιώνων, πρέπει να έχουν πάντα ανοιχτά, πάντα άγρυπνα τα μάτια της ψυχής.

.
Πέρα από ρητορείες και ιδεολογήματα δημόσιας κατανάλωσης, η Ελληνική φιλοσοφία αναζητούσε πρωτίστως την αλήθεια, κι αυτός ο πόθος διέπλαθε ελεύθερους ανθρώπους. Ανθρώπους που μπορούσαν να αγωνισθούν, να υπομείνουν, να αγαπήσουν, να πεθάνουν και να αναστηθούν.
Στις κορυφαίες στιγμές της ιστορίας αρνήθηκαν τον άρτο της εξάρτησης και του εξευτελισμού, και προτίμησαν το ψωμί του ιδρώτα τους. Δεν υπήκουσαν στον φόβο, γιατί είχαν λόγο για την αιωνιότητα, λόγο που δεν τον χωρούσαν οι εχθροί τους—Πέρσες, Άβαροι, Οθωμανοί, Ιταλο-γερμανικός άξονας. Δεν φοβήθηκαν ούτε τους κάθε λογής Εφιάλτες και δοσίλογους που ξεφύτρωναν ανάμεσά τους. Δεν ήταν κλεισμένοι στον εαυτό τους, αλλά αληθινοί κοσμοπολίτες, για τους οποίους «εθνικό» είναι το αληθινό.

.
Έτσι έγιναν φως και έδωσαν φως, ώστε να εμπνέεται η Ευρώπη και ο κόσμος όλος την αυταπάρνηση και την πίστη, την αρετή και την τόλμη που θέλει η ελευθερία.
Όμως, υπάρχουν δύο Ευρώπες: η Ευρώπη των ελεύθερων και δημιουργικών πνευμάτων, και η Ευρώπη των κερδοσκόπων και τοκογλύφων, το κακότεχνο αυτό μόρφωμα του μαμωνά της αδικίας, που έρχεται σήμερα να χειραγωγήσει και να αφαιμάξει λαούς και τόπους. Σ’ αυτό πιεζόμαστε εδώ και πολλά χρόνια να υποταχθούμε πλήρως και άνευ όρων. Ώστε να χτισθεί μια νέα Ελλάδα, τραγικά εκποιημένη, και ένας νέος Έλληνας, φθηνός και εξαγοράσιμος, δεμένος στο άρμα μιάς παγκόσμιας ολιγαρχίας.

.
Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε και τούτο: ότι μήτε η Ευρώπη μήτε άλλος κανείς άνθρωπος μπορεί να μας σώσει ή να μας καταστρέψει. Μόνοι μας οι Έλληνες επιλέγουμε και κατεργαζόμαστε τη σωτηρία ή τον αφανισμό μας. Θέλει προσωπικό μόχθο και άσκηση να μάθεις να είσαι ελεύθερος άνθρωπος.

.
Στώμεν καλώς. Στην πέτρα της σιωπής και της προσευχής ας ακονίσουμε τον νού και την καρδιά μας. Ας ανασύρουμε τα μηνύματα του παρελθόντος, τις σημερινές μας ευθύνες και τις πραγματικές μας δυνάμεις. Έτσι θα απαντήσουμε γόνιμα στην πρόκληση και στην πονηρία των καιρών μας.»

.
(Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου
Αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος και οι συν εμοί εν Χριστώ αδελφοί)

ΠΗΓΗ

***

 

 .

Ὁ πολύ γνωστός συγγραφέας, Ἁγιορείτης Μοναχός π.Ἀβραάμ, στέλλει μήνυμα ΕΝΟΤΗΤΑΣ τοῦ Ἑλληνισμού καί ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ στά σχέδια τῶν Εὐρωπαίων.

.

Τετάρτη, 1 Ιουλίου , 2015 Posted by | Eλλάς, πολιτική, εθνικά θέματα, ορθοδοξία, οικονομία | , , | Σχολιάστε

Το Άγιο Όρος «ξεπλένει» τη ντροπή της εξωτερικής μας πολιτικής

Το Άγιο Όρος «ξεπλένει» τη ντροπή της εξωτερικής μας πολιτικής

Η είδηση είχε πριν από μερικές εβδομάδες περάσει στα ψιλά. Ο αδελφός του νεοεκλεγέντος Δημάρχου Κιέβου και θερμού υποστηρικτή του «προέδρου» της Ουκρανίας Ποροσένκο, ο Βλαντίμιρ Κλιτσκό, επίσης πυγμάχος, επισκέφθηκε το Άγιο Όρος.

Όμως οι μοναχοί αρνήθηκαν τότε να του επιτρέψουν να κοινωνήσει και το γεγονός αυτό ήταν μια πρώτη «διεθνής καταδικαστική αντίδραση» για το καθεστώς του Κιέβου, που καλόμαθε να υποστηρίζεται από τη Δύση, ΕΕ και ΗΠΑ, ακόμη κι όταν αποφασίζει και υλοποιεί πρωτοφανή εγκλήματα.

Η «διεθνής κοινή γνώμη» και μαζί της οι «διεθνείς οργανισμοί» έχουν την τάση να ξεχνούν γρήγορα όσα δυσάρεστα θέματα δεν εξυπηρετούν τις τρέχουσες σκοπιμότητες, που στην περίπτωσή μας είναι μία και μόνη: να εδραιωθεί πάση θυσία το εγκληματικό καθεστώς του Κιέβου. Κι ας έχει ήδη χρεωθεί την πρόσληψη ελεύθερων σκοπευτών, που σκότωναν αδιακρίτως υποστηρικτές και αντιπάλους του Γιανουκόβιτς για να σκορπίσουν το χάος, την πυρπόληση του Μεγάρου των Συνδικάτων στην Οδησσό και τους εκατό ή περισσότερους καμένους ζωντανούς, εκατοντάδες δολοφονίες αμάχων, δημοσιογράφων και πολλά άλλα τερατώδη, όπως η χρήση βομβών φωσφόρου κ.ο.κ. Κι ας υπόσχονται άπαντες ότι θα εγγυηθούν τη «διεθνή αμερόληπτη διερεύνηση» κλπ. Όσο είδατε εσείς διεθνή έρευνα για τους ελεύθερους σκοπευτές ή για την Οδησσό, που υποτίθεται ότι συζητείτο με την ΕΕ, άλλο τόσο κι εμείς…

Αλλά ας επιστρέψουμε στους μοναχούς του Αγίου Όρους, σε ορισμένους εκ των οποίων είχαμε απευθυνθεί προ μερικών εβδομάδων με το ερώτημα περί Κλιτσκό και περί της φημολογίας ότι θα επισκεφθεί τον Άθω ως και ο νεοεκλεγείς «πρόεδρος» Ποροσένκο. Μιμούμενος προφανώς τη συνήθεια του προκατόχου του (και εξαφανισμένου μέσα στη ντροπή…) Γιανουκόβιτς να τον επισκέπτεται.

«Ό, τι έγινε με τον Κλιτσκό, θα γίνει και με τον Ποροσένκο. Δεν μπορείς να χύνεις το αίμα συνανθρώπων σου και μάλιστα αδελφών σου και να τύχεις οποιασδήποτε κοινωνίας αν δεν μετανιώσεις ειλικρινά. Το ίδιο θα του πουν σε όποιο μοναστήρι κι αν πάνε», μας είπε τότε ο βασικός συνομιλητής μας, γνωστός και εξέχων μοναχός, το όνομα του οποίου δεν αποκαλύπτουμε, γιατί δεν έχουμε κάποια σχετική εξουσιοδότηση.

Λίγες εβδομάδες αργότερα η γνώμη των μοναχών του Αγίου Όρους για τον αδελφοκτόνο πόλεμο στην Ουκρανία διατυπώθηκε σε μια επιστολή, που διαδίδεται στο ρωσικό Διαδίκτυο πιο γρήγορα κι από αστραπή. Αναδημοσιεύουμε τα βασικά της σημεία:

«Τον τελευταίο καιρό πύκνωσαν οι επισκέπτες από το Κίεβο στο Όρος, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι και όχι, πνευματικοί και κοσμικοί. Γιατί τόση φασαρία;

Μας ζήτησαν να ευλογήσουμε τον Ποροσένκο για την προεδρία, καθώς και την ‘πολεμική επιχείρηση’ στην Ανατολή. Οι εκπρόσωποι της χούντας επισκέφθηκαν όλα τα μεγάλα μοναστήρια του Αγίου Όρους, πρωτίστως το Βατοπέδι, τη Δοχειαρίου, την Παντελεήμονος, το Χηλανδάρι, τη Φιλοθέου, την Κουτλουμουσίου… Με κυνικό τρόπο επιχειρηματίες πρότειναν στους ηγούμενους εξαιρετικά μεγάλα ποσά για μια μικρή επιστολή υποστήριξης. Εισπράττοντας αρνήσεις, προχωρούσαν στην επόμενη μονή… Αλίμονο, οι σύντροφοι υπέστησαν πλήρη αποτυχία ακόμη και στο Ρωσικό μοναστήρι, όπου περισσότεροι από τους μισούς είναι Ουκρανοί.

Ναι, είμαστε ορθόδοξοι φονταμενταλιστές. Ολόκληρος ο Άθως με ομοψυχία υποστηρίζει τη Ρωσία και τους πολιτοφύλακες του Ντονμπάς στον αγώνα τους κατά των δυνάμεων του χάους. Στα μάτια των αγιορειτών γερόντων ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν είναι τίποτε διαφορετικό, παρά άλλη μια επίθεση των σκοτεινών δυνάμεων της Δύσης στην ορθόδοξη Ανατολή. Είμαστε βαθιά ανάστατοι με τις ενέργειες των εγκληματιών του Κιέβου και τους εκδικητές από τη Δυτική Ουκρανία και τα εξίσου κυνικά ψέματα των ουκρανο-αμερικανικών ΜΜΕ. Πρόκειται για καθαρό σατανισμό. Δεν μπορούν με κανέναν τρόπο να δικαιολογηθούν.

ΚΑΜΙΑ ευλογία μας στους στρατιώτες και αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας.

ΚΑΜΙΑ ευλογία στους εκπροσώπους της φασιστικής χούντας!».

Για να είμαι ειλικρινής την επιστολή, που διαδίδεται στο ρωσικό Διαδίκτυο, μου την έστειλε πρώτος σήμερα το πρωί ένας ομογενής επιχειρηματίας, που κατάγεται από τα χωριά του Ντονιέτσκ και σήμερα με πόνο ψυχής παρακολουθεί τα τεκταινόμενα από τη Ρωσία, όπου ζει.

Αμέσως μετά μου την έστειλε ο Θανάσης Κοσσέ, ο ομογενής από την Κυψέλη, που άφησε την ειρηνική ζωή του στην Ελλάδα και πήγε να πολεμήσει στη γη της καταγωγής του, εκεί, που μεγάλωσε ο ίδιος, οι συγγενείς του και ζει η μητέρα του. Είχε εξαφανιστεί για μερικές ημέρες και αρχίσαμε κι εμείς εδώ στη Μόσχα να ανησυχούμε για έναν άνθρωπο, που μας γνώρισαν από μακριά άλλοι δυο ομογενείς, ο Νίκος Σιδηρόπουλος, δημοσιογράφος και ο Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης, σκηνοθέτης. Ο Θανάσης μας ζήτησε συγγνώμη, που δεν μπορεί να γράψει πολλά «γιατί έχουμε τρεχάματα τώρα». Προφανώς καταλάβαμε κι εμείς ότι πολεμά και δεν έχει χρόνο για συζήτηση ή για γραψίματα. Του ευχηθήκαμε καλή συνέχεια και αισθανθήκαμε ότι είναι χρέος μας να δώσουμε στη δημοσιότητα, όπως μας ζήτησε το κείμενο των Αγιορειτών, χωρίς άλλα σχόλια. Τα σχόλια, οι απόψεις και οι εξυπνάδες είναι άλλωστε πολύ εύκολες όταν κάθεσαι μακριά από τη φωτιά του πολέμου…

Το μόνο, που θα πούμε, είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αγιορείτες μοναχούς, έναν από τους τελευταίους «θεσμούς» αυτής της χώρας, που διατηρεί την (πάντοτε σχετική) ελευθερία του και μπορεί να «ξεπλύνει» την ντροπή όλων εμάς των υπολοίπων, που είμαστε αναγκασμένοι να έχουμε για εξωτερική πολιτική εκείνη των δανειστών μας…

Δευτέρα, 21 Ιουλίου , 2014 Posted by | επικαιρότητα, ορθοδοξία | , | 2 Σχόλια

Θανάτω, θάνατον ώλεσεν

 

Ο σπόρος πρέπει να πεθάνει

για ν’ αποδώσει καρπό

 

Παρασκευή, 13 Απριλίου , 2012 Posted by | μεταφυσική, ορθοδοξία | , , | Σχολιάστε

Aλληλεγγύη στους διωκόμενους Εσφιγμενίτες

O πατριάρχης κ.Βαρθολομαίος με επιμονή, σκληρότητα και κάνοντας χρήση όλων των μέσων που έχει στη διάθεση του, προσπαθεί να εξουδετερώσει κάθε ορθόδοξη φωνή που διαφωνεί με τα πεπραγμένα του.

Ένας από τους κυρίους στόχους του είναι η βίαια έξωση των παλαιών μοναχών της αγιορείτικης Μονής Εσφιγμένου-οι οποίοι αρνούνται να λαβουν έστω και ενα ευρώ από τις κοινοτικές επιδοτήσεις- ωστε να εγκατασταθεί στο μοναστήρι η ψευτοσυνοδεία των Κατσουλιέρηδων , οι καπηλευτές του ονόματος και των δικαιωμάτων του μοναστηριού.

Σε όλη αυτή την ιστορία δηλωνουμε την δική μας ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΙΤΕΣ ΜΟΝΑΧΟΥΣ.

Τίθενται  ζητήματα απλών , ουσιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κανείς τούρκος υπήκοος ,είτε λέγεται  Βαρθολομαίος είτε όπως αλλιώς, δεν μπορεί , χρησιμοποιώντας δικολαβίστικες πονηριές, να τα στερεί.

Δεν μπορεί κανείς πονηρός Φαναριώτης να παριστάνει τον διωκόμενο από τους φανατικούς γκρίζους λύκους και κατόπιν να φέρεται ο ίδιος ως αιμοβόρος γκρίζος λύκος εναντίον όσων αμφισβητούν την φαντασιακή πλανητική του δικαιοδοσία.

Διώξτε τους ουνίτες καταληψίες από το πάλαι ποτέ ορθόδοξο Φανάρι, και αφήστε τους Εσφιγμενίτες ήσυχους.

http://misha.pblogs.gr/

•••


Πατήρ Αυγουστίνος Καντιώτης

Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου , 2009 Posted by | Eλλάς, γεωπολιτική, επικαιρότητα, εθνικά, ορθοδοξία | , , | 2 Σχόλια

Εφραίμ 000 + 000 = 0

Καταγγελία που δημοσιεύτηκε σήμερα στο Press-gr :

«Στη 01.10.2008, αναφέρθηκε εδώ στο μπλόγκ πως αναμενόταν ραντεβού Αμερικανού Διπλωμάτη με τους Εφραίμ – Αρσένιο, σε «ψηλό» Μοναστήρι του Αγίου ΄Ορους και μάλιστα προσδιορίστηκε και η ημέρα της 03.10.2008 και «κάηκε»!!!!
Ομως τελικά τις επαφές Εφραίμ-Αρσενίου με τους Αμερικάνους, ανέλαβε «σύνδεσμος» εξ Ελλάδος των Αμερικάνων, ο οποίος και επισκέφθηκε την Μονή Βατοπεδίου στις 03.10.2008! Διαβεβαίωσε τους Εφραίμ – Αρσένιο για την στήριξη των ΗΠΑ και τόνισε πως το θέμα αποτελεί για τις ΗΠΑ θέμα «
ανθρωπίνων δικαιωμάτων« και ανέφερε τη διασφάλιση του «αυτοδιοίκητου της Μονής και του Αγίου Ορους» κλπ. Προσομοιώθηκε δηλαδή και παρερμηνεύθηκε το αυτοδιοίκητο του Αγίου Ορους σε «ΑΥΤΟΝΟΜΟ« και μάλιστα με Αμερικάνικη ερμηνεία , με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό…
Ηταν οι μέρες που οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ «ανακάλυπταν» «μακεδονική κοινότητα» στην Δυτική Μακεδονία… Λέτε να ήρθε ο καιρός με αφορμή το Βατοπέδι να ανακαλύψουν και «Αυτόνομη Αθωνική Πολιτεία»;;; Αλλωστε τι άλλο θα μπορούσε να σώσει τους Εφραίμ-Αρσένιο από την φυλακή, παρά μόνο μια προβολή του θέματος ως «δίωξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην αυτόνομη Αθωνική Πολιτεία»;;
Υπάρχει όμως μια μεγάλη λεπτομέρεια στην υπόθεση… Πολύ σημαντική… Ο «σύνδεσμος» Βατοπεδίου – Αμερικανών συνεχώς τόνιζε συμβουλευτικά στους Εφραίμ-Αρσένιο πως για να στηριχθεί και να υποστηριχθεί η διασφάλιση της μη δίωξης των δύο, θα πρέπει να κατονομαστούν οι εμπλεκόμενοι πολιτικοί αξιωματούχοι της Κυβέρνησης Κ.Καραμανλή, που βοήθησαν στην υπόθεση της Βιστωνίτιδας κλπ. Κατόπιν θα κατηγορηθεί η κυβέρνηση για κατάχρηση εξουσίας και παραβίαση του «αυτοδιοίκητου του Αγίου Ορους» (αυτόνομου;) και θα επέμβουν με δηλώσεις τους και άλλες ενέργειες οι παγκόσμιοι προστάτες των «ανθρωπίνων δικαιωμάτων»…
Την ημέρα που γράφτηκε το περίφημο «ραντεβού» που τελικά «κάηκε», το CNN έκανε την πρώτη αναφορά του στο σκάνδαλο Βατοπεδίου συνδέοντάς το με τον Κ.Καραμανλή…
Φαίνεται πως ο Νοέμβριος θα είναι πολύ κρίσιμος για την κυβέρνηση. Τότε προσδιορίζονται οι εκδηλώσεις του Εφραίμ εναντίον της Κυβέρνησης… Πιθανότατα να προκαλέσουν την πτώση της. Φυσικά το κέρδος για τις ΗΠΑ θα είναι πολλαπλό, καθώς μετά από «μειονοτικές κοινότητες» θα ανακαλύψουν και «αυτόνομες πολιτείες»
Για την ιστορία, αναφέρουμε πως τέλη Φεβρουαρίου 2008 πήγε επιχειρηματίας -τότε κολλητός του Εφραίμ- στο Βατοπέδι και τα «έσπασε» με τον Εφραίμ, καθώς πούλησε σε άλλον το Ολυμπιακό Χωριό και όχι στον ίδιο, όπως είχε υποσχεθεί. Οι φωνές του επιχειρηματία ακούγονταν μέχρι τις Καρυές!! Το ίδιο βράδυ διανυκτέρευσε σε Κελί των Καρυών όπου εκμυστηρεύθηκε τα πάντα και το τι θα επακολουθούσε.
Λίγες μέρες μετά, επισκέφθηκε την Βατοπεδίου και διανυκτέρευσε για 2 νύχτες ο Γεν. Πρόξενος των ΗΠΑ στην Θεσ/νίκη, όπου είχε συνεχείς επαφές με τους Εφραίμ-Αρσένιο…Τον Γεν. Πρόξενο των ΗΠΑ συνόδευε ο φίλος του και νύν «σύνδεσμος» Ελληνας. Ποιός είναι;; Ας ψάξουν όσοι θέλουν να μάθουν και ειδικά της Κυβέρνησης, να δούνε ποιός τον συνόδευε!!!…..
«

Μπααααααα… κατασκοπία; και μάλιστα εις βάρος της Ελλάδας; τι λέτε καλέ; είστε τελείως φαντασιόπληκτοι λέμε!

Που την είδατε; αφού και ο ίδιος ο Πατριάρχης ΤΟΥΣ δήλωσε:
Το Πατριαρχείο μας και η Αμερική υπηρετούμε τα ίδια ιδανικά δικαιοσύνης…» (!!!)

Αφού το ίδιο το Ελληνικό(;) Υπουργείο Εξωτερικών ασκεί πραξικοπηματικά ανθελληνική και αμερικανόδουλη πολιτική…

(ερχόμενο σε πλήρη αντίθεση με τον «ανυπάκουο» πρωθυπουργό, την καρέκλα του οποίου και συστηματικά πριονίζει)

Αλά μπρατσέτα με ποιόν επεσκέπτετο το «Αγιον Προτεκτοράτον» ο Μπους πατήρ; Με τον Dora’s father!
Μ΄ αυτόν που δήλωσε : «Σε 10 χρόνια κανείς δεν θα θυμάται το όνομα!»

Θα έπρεπε,  εκτός από τις υπερατλαντικές οδηγίες, να διαβάζουν και λίγη ποίηση οι επίδοξοι Εφιάλτες.
Ετσι ίσως  και να έφτανε, μέσα στον γυάλινο πύργο τους, η φωνή του Λαού:

«Τα θεμέλιά μου στα βουνά
και τα βουνά σηκώνουν οι Λαοί στους ώμους τους
και πάνω τους…

η Μνήμη καίει Άκαυτη Βάτος.»

( Οδυσσέας Ελύτης, Αξιον Εστί.)

~*~


«Πίσω από την υπόθεση κρύβονται μυστικές υπηρεσίες και γνωρίζω τα πρόσωπα που συνόδευαν μάρτυρες. Μην ξεχνάτε τι έκανε τελευταία ο Καραμανλής με τον αγωγό και τον Πούτιν».

Δήλωση Κούγια στην εκπομπή του Αυτιά, στον ALPHA, στις 24 Οκτώβριος 2008

~*~

Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου , 2008 Posted by | Eλλάς, πολιτική, γεωπολιτική, επικαιρότητα, εθνικά θέματα, ορθοδοξία | , , , , , , , | 1 σχόλιο