Ιδιαζόντως

πραγματικά.

Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία

῾Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, Περίβλεπτος Μυστρᾶ (14ος αἰ.).

Κυριακή, 24 Δεκεμβρίου , 2017 Posted by | ορθοδοξία | | Σχολιάστε